REFERENCIÁK

MUNKATÁRSAK        REFERENCIÁK        KAPCSOLAT        TEVÉKENYSÉGÜNK       

A TS Enercon Kft. dolgozói több évtizedes gyakorlattal rendelkeznek az atomerőművi rendszerek tervezésében és engedélyeztetésében, különös tekintettel az atomerőművi segédrendszerekre, a kiégett üzemanyag kezelő rendszerekre atomerőművekben és kutató reaktorokban, műszaki és mérnökszolgálati tevékenységek ellátásában, valamint a fenti területekhez kapcsolódó nemzetközi kapcsolatokban. Főbb erősségeink: 

·        Sok éves tapasztalat az atomerőművi rendszerek tervezésében és engedélyeztetésében

·        A külföldi hatósági rendszerek és eljárások ismerete

·        A Közép- és Kelet-Európai hatósági előírások és eljárások ismerete.

A TS Enercon Kft. főbb megrendelőinek és munkáinak felsorolása:

British Nuclear Fuels, Anglia

·        Általános együttműködés, piacfejlesztési megállapodás

ÉMI  TÜV Bayern

·        A Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának engedélyezésével kapcsolatos Biztonsági Értékelés elkészítése

ETV ERŐTERV

·        A PA Rt. Végleges Biztonsági Jelentés felülvizsgálata és véleményezése

·        A PA Rt. 1. blokki pihentető medence kiürítésével kapcsolatos tevékenységek felülvizsgálata

·        A KKÁT rendszerelem szintű hatósági engedélyeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása

·        A KKÁT elkészült moduljai üzemeltetése során leszűrt tapasztalatokból adódó módosítások felülvizsgálata

·        A PA Rt. 1. blokki pihentető medence kiürítésével kapcsolatos tevékenységek felülvizsgálata

·        KKÁT 1. ütem 3. fázis rendszerelem szintű hatósági engedélyeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása

·        A Paksi Atomerőmű 2. blokk 1. sz. akna helyreállítása. A sérült fűtőelemek (SF) eltávolítása elvi engedélykérelmének összeállításával kapcsolatos szubkritikusság számítási tevékenységek

Európai Únió, DG Env.

·        Tanulmány a Püspökszilágyi hulladéktemetőben alkalmazandó hulladékminősítésről és a hulladékok lehetséges térfogatcsökkentéséről

Ganz Gépgyár Energetikai Gépgyártó Kft.

·        A Paksi Atomerőmű V-213 típusú átrakógépeinek rekonstrukciójával kapcsolatos Biztonsági Értékelés elkészítése

·        Részvétel a Greifswald-i Atomerőmű (Németország) kazettaátrakó berendezés alkalmasságának vizsgálatában

·        A Dél-Ukrajnai Atomerőmű 1. és 2. blokki kazettaátrakó berendezéseinek rekonstrukciójával kapcsolatos Biztonsági Elemzés és Megbízhatósági Analízis elkészítése

IRE, Belgium

·        A Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló felülvizsgálata a radioaktív hulladékok átmeneti tárolási lehetőségeinek vizsgálata (Az azonos című PHARE tanulmány részeként.)

Mecsekérc Rt.

·        A magyarországi nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok valamint kiégett üzemanyag kazetták geológiai tárolóban való elhelyezésére irányuló kutatások "Műszaki megvalósítás" értékelési program irányítása

·        "A Back-end stratégia elemeinek tisztázása, a várható hulladékmennyiségek számítása"."A radiológiai forrásadatok és a kiégett üzemanyag hőfejlődési paramétereinek pontosítása"

·        „A tároló szubkritikussági követelményeinek vizsgálata” „A hulladékforma, csomagolás típusának elemzése” tanulmányok összeállítása"

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA), Vienna, Austria

·        Részvétel a kiégett üzemanyag tartós tárolás biztonságát vizsgáló koordinációs csoport (SPAR) munkájában a csoport elnökeként

·        Részvétel a kiégett üzemanyag kezeléssel kapcsolatos NAÜ programokat koordináló Tanácsadó Testület munkájában

·        Részvétel a kis- és közepes aktivitású leszerlési hulladékok elhelyezésével kapcsolatos kérdéseket koordináló Testület munkájában

·        Kiégett üzemanyag tárolás nemzeti programok, illetve konkrét tároló rendszerek Biztonsági Jelentésének felülvizsgálata (Belarusz, Lengyelország, Litvánia, Románia, Örményország, Ukrajna)

·        Részvétel a leszereléssel kapcsolatos kérdéseket koordináló Műszaki Tanács munkájában.

·        A "Műszaki információk megőrzése hosszú idejű leszerelési tevékenységek során" monográfia összeállítása.

·        Előadások különböző NAÜ tanfolyamokon

·        Különböző NAÜ szakmai kiadványok összeállítása, felülvizsgálata

·        A COBRA SFS kód adaptálása WWER üzemanyagra

·        Részvétel a Teheráni Központi Radioaktív Hulladék Feldolgozó (AEOI) biztonsági elemzésének elkészítésében

Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság (OAH NBI)

·        A kiégett üzemanyagok átmeneti tárolójával kapcsolatos Nukleáris Biztonsági Szabályzat (6. kötet) összeállítása

·        Az NBSZ 6. kötethez kapcsolódó irányelv tervezetének elkészítése

·        A VBJ hatósági felülvizsgálatához hatósági háttéranyag készítése

·        A radioaktív hulladékkezelés egyes specifikus kérdéseinek ismertetése

·        Kiégett fűtőelem átmeneti tárolókra vonatkozó időszakos biztonsági felülvizsgálattal szemben támasztott követelmények meghatározása

·        A Kiégett fűtőelem átmeneti tárolás biztonsági követelményeinek meghatározása

·        Engedélyezési eljárások követelményrendszere kiégett üzemanyag-tárolókban, valamint kutatóreaktorokban

·        Kutatóreaktorokban használható üzemanyag tervezése és alkalmazásának hatósági követelményei

·       Útmutató. Kiégett fűtőelemek konténeres tárolásának követelményei

·       Kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésére vonatkozó hazai szabályozás értékelése

·       A PAE II. blokk 1. akna kiégett üzemanyag eltávolítás végrehajtás engedélyezés (VED) előzetes anyagainak értékelése

·       A biztonsági elemzések felülvizsgálatának és értékelésének hatósági követelményei

·       Útmutató. Engedélyezési eljárások követelményrendszere kiégett üzemanyag-tárolókban, valamint kutatóreaktorokban

·       A PAE II. blokk 1. akna kiégett üzemanyag eltávolítás végrehajtási utasítások felülvizsgálata

·        A Paksi Atomerőmű 2. blokkján történt üzemzavar következtében megsérült fűtőelemek elhelyezésére szolgáló tokokkal kapcsolatos műszaki észrevételek

·        Javaslat az NBSZ 3. és 4. kötetének kiegészítésére, ill. a kiégett üzemanyag kezelés eszközeivel foglalkozó Irányelv összeállítása

Paksi Atomerőmű Rt.

·        A pihentető medencében tárolt kiégett üzemanyag sérülésével járó események valószínűségi biztonsági elemzése

·        A KKÁT Végleges Biztonsági Jelentésének és egyéb engedélyek, valamint azok háttér-dokumentációinak elkészítése

·        Részvétel a technológiai rendszerek Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatában

·        Új nukleáris üzemanyag alkalmazásának vizsgálata a Paksi Atomerőműben

·        Különböző reaktorfizikai számítások készítése

·        A C-30-as kiégett üzemanyag-szállító konténer üzemeltetési engedélyének módosításához szükséges dokumentációk elkészítése, valamint közreműködés annak hatósági elfogadtatásában

·        Az Origen-Arp program alkalmazása nagyobb kiégésű és dúsítású VVER üzemanyag esetére

·        Részvétel a PAE Végleges Biztonsági Jelentés kidolgozásában

·        A Paksi Atomerőmű és blokkjai előzetes leszerlési tervének összeállítása

·        A C-PORCA program bővítése

·        A PAE 2-es blokk 1. aknájában telepített külső üzemanyag tisztítótartályában bekövetkezett üzemzavar következtében elszennyeződött kazetták KKÁT-ba történő kiszállításának és tárolási feltételeinek vizsgálata, elemzése

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság (RHK Kht.)

·        Közreműködés a KKÁT 2. és 3. fázis üzembe helyezés hatósági engedélyezésének előkészítésében

·        Új profilírozott kazetták KKÁT-ban történő tárolásának megalapozása, szubkritikai számítások készítése, az ÜMBJ felülvizsgálata

·        A Paksi Atomerőmű Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítésével kapcsolatos Megbízói tevékenység támogatása

·        A KKÁT bővítés ajánlatok értékelése

·        A püspökszilágyi RHFT biztonsági elemzésének elkészítése

·        A Paksi Atomerőmű leszerelési tervének kidolgozásában való részvétel

·        A püspökszilágyi RHFT biztonságnövelő intézkedéseit megalapozó tanulmány elkészítése

·        A paksi atomerőmű leszerlési adatbázis struktúrájának kialakítása

·        A püspökszilágyi RHFT biztonságnövelő tevékenységének tervezése, engedélyeztetése 2004-05. évi feladatainak elvégzése

·        A magyarországi nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok valamint kiégett üzemanyag kazetták végleges elhelyezését biztosító mélygeológiai tároló koncepciótervének és költségbecslésének elkészítése

·       A Paksi Atomerőmű Előzetes Leszerelési Tervének felülvizsgálatához szükséges input adatok összeállítása

Serco Assurance, UK

·        Detailed study of waste retrieval and disposal options at the Püspökszilágy waste treatment and disposal facility

Transelektro Rt.

·    A paksi atomerőmű kiégett fűtőelem kazetták átmeneti tárolója III. ütemre egy konténer elvén működő száraz tároló rendszerszintű engedélyeztetése

·        A Püspökszilágyi RHFT meglévő üzemi épületének javítása-átalakítása

·        A Paksi Atomerőmű 2. blokk 1. sz. szerelő aknában telepített víz tisztítására szolgáló NURES berendezés engedélyeztetésével kapcsolatos feladatok ellátása

Vegyépszer Építő és Szerelő Rt.

        ·        Kiegészítő mérnöki munkák a Püspökszilágyi RHFT meglévő üzemi épóletének javítása-átalakítása során

 

MUNKATÁRSAK        REFERENCIÁK        KAPCSOLAT        TEVÉKENYSÉGÜNK