REFERENCIÁK

Leírás: E:\___Munkak\__TS\TS_honlap\Weblap\public_html\kepek\large_anim_british_flag.gif

Leírás: MUNKATÁRSAK        Leírás: REFERENCIÁK        Leírás: KAPCSOLAT        Leírás: TEVÉKENYSÉGÜNK       

A TS Enercon Kft. dolgozói több évtizedes gyakorlattal rendelkeznek az atomerőművi rendszerek tervezésében és engedélyeztetésében, különös tekintettel az atomerőművi segédrendszerekre, a kiégett üzemanyag kezelő rendszerekre atomerőművekben és kutató reaktorokban, műszaki és mérnökszolgálati tevékenységek ellátásában, valamint a fenti területekhez kapcsolódó nemzetközi kapcsolatokban. Főbb erősségeink: 

·        Sok éves tapasztalat az atomerőművi rendszerek tervezésében és engedélyeztetésében

·        A külföldi hatósági rendszerek és eljárások ismerete

·        A Közép- és Kelet-Európai hatósági előírások és eljárások ismerete.

A TS Enercon Kft. főbb megrendelőinek és munkáinak felsorolása:

 

ÁKMI

·        Monte-Carlo számítások az ELI – ALPS lézerberendezés sugárvédelmének tervezéséhez – 2012 – 2013

ANDRA, Franciaország

·        Közreműködés a radioaktívhulladék-tárolókkal kapcsolatos JOPRAD nemzetközi együttműködésben   2015 – 2016

Bátkontroll Kft.

·        Nemzetközi áttekintés és kiégett kazetta leltár készítése   2016 – 2017

·        Nemzetközi áttekintés és kiégett kazetta leltár készítése a hulladék elhelyezéshez  – 2018

British Nuclear Fuels, Anglia

·        Általános együttműködés, piacfejlesztési megállapodás

ÉMI  TÜV Bayern

·        A Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának engedélyezésével kapcsolatos Biztonsági Értékelés elkészítése

ENCONET, Ausztria

·        Malajziai, hagyományos erőművek környezeti hatástanulmány útmutató kiegészítése atomerőművekre - 2012

ETV ERŐTERV

·        A Paksi Atomerőműben keletkező kis- és közepes aktivitású üzemviteli és leszerelési radioaktív hulladékok mennyiségének felülvizsgálata - 2007

·        Konzultációs szolgáltatás a PA2 5. és 6. blokkjára vonatkozó PSAR, PSA, Támogató riport dokumentumok Magyarország törvényeinek megfelelő adaptálásához - 2018

ERNST & YOUG Tanácsadó Kft.

·        Tanácsadói, szakértői, valamint engineering tevékenységgel összefüggő szolgáltatásokat tartalmazó szerződések vizsgálata – 2011

·        Átviteli hálózati CAPEX benchmark adatbázis létrehozása – 2015

Európai Únió, DG Env.

·        Tanulmány a Püspökszilágyi hulladéktemetőben alkalmazandó hulladékminősítésről és a hulladékok lehetséges térfogatcsökkentéséről

Ganz Gépgyár Energetikai Gépgyártó Kft.

·        A Paksi Atomerőmű V-213 típusú átrakógépeinek rekonstrukciójával kapcsolatos Biztonsági Értékelés elkészítése

·        Részvétel a Greifswald-i Atomerőmű (Németország) kazettaátrakó berendezés alkalmasságának vizsgálatában

·        A Dél-Ukrajnai Atomerőmű 1. és 2. blokki kazettaátrakó berendezéseinek rekonstrukciójával kapcsolatos Biztonsági Elemzés és Megbízhatósági Analízis elkészítése

Golder Associates (Hungary) Kft

·        Az atomerőműben keletkező kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok mennyiségének és aktivitásának meghatározása – 2004

IRE, Belgium

·        A Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló felülvizsgálata a radioaktív hulladékok átmeneti tárolási lehetőségeinek vizsgálata (Az azonos című PHARE tanulmány részeként.) – 2000 – 2001

·        Gyógyászati radioaktív hulladékok kezelése (Közreműködés az EuropeAid/121181/C/SV szerződésben) – 2007

Isotoptech Zrt.

·        Részvétel a püspökszilágyi RHFT 4 darab „A” típusú medencéjének átalakításában – 2007 – 2008

Kópis és Társa Kft.

·        Az új atomerőművi blokkokra vonatkozó Létesítési Engedély kérelem EBJ-n kívüli terjedelmének ellenőrzéséhez szükséges terv elkészítése tárgyú projektben való közreműködés – 2017

·        Az új atomerőművi blokkok tervezési alaphoz tartozó és tervezési alapot meghaladó üzemállapotai radiológiai következményeinek jellemzése c. dokumentum szakértői véleményezése – 2017

·        A Paks2 bővítés EBJ egyes fejezetek felülvizsgálata a műszaki dokumentációra vonatkozó követelményeknek való megfelelés szempontjai szerint – 2018

Lévai Projekt

·        Az új blokkok radioaktív hulladékainak kezeléséhez és elhelyezéséhez szükséges vizsgálatok – 2012

Mecsekérc Rt.

·        A magyarországi nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok valamint kiégett üzemanyag kazetták geológiai tárolóban való elhelyezésére irányuló kutatások "Műszaki megvalósítás" értékelési program irányítása - 2004

·        "A Back-end stratégia elemeinek tisztázása, a várható hulladékmennyiségek számítása"."A radiológiai forrásadatok és a kiégett üzemanyag hőfejlődési paramétereinek pontosítása" - 2005

·        „A tároló szubkritikussági követelményeinek vizsgálata” „A hulladékforma, csomagolás típusának elemzése” tanulmányok összeállítása" – 2006

·        „A radioaktív hulladék forma és a csomagolás típusának elemzése” tanulmány összeállítása – 2007

·        Részvétel a „BAF kutatás hosszú távú programját aktualizáló tartalmi, pénzügyi és ütemezési koncepció” kidolgozásában – 2008 - 2010

·        „A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) felszín alatti létesítményeinek kiviteli tervezési munkái” tervkoordinátori feladatok ellátása – 2008 - 2010

MVM ERBE Zrt.

·        Független szakértői vélemény a PAE „Reaktortartály külső hűtése súlyos baleset bekövetkeztekor” engedélyezési dokumentációhoz – 2008

·        Független szakértői vélemény a PAE területén az 1.-4. blokki PRISE kezelése módosított elvi engedélyezési dokumentációhoz   2010

MVM Paks II. Zrt.

·        Szubkritikussági elemzések végzése – 2015 - 2016

·        A NAÜ által javasolt radioaktívhulladék-kategorizálási rendszer magyar szabályozásba történő implementálását elősegítő tanulmány – 2015

·        Kevéscsoportos neutronfizikai kódok részére makroszkópikus hatáskeresztmetszetek előállítása HELIOS programkóddal –2016

·        Az Euratom Szerződés 37. cikke alapján az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátandó adatszolgáltatási dokumentáció összeállítása – 2017 - 2018

·        Nukleáris üzemanyag kiégését és üzemanyag ciklust számító reaktorfizikai modell kifejlesztése AES-2006 reaktortípushoz – 2017 - 2018

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA), Vienna, Austria

·        Részvétel a kis- és közepes aktivitású leszerelési hulladékok elhelyezésével kapcsolatos kérdéseket koordináló Testület munkájában. – 2002 - 2006

·        AEOI radioaktív hulladékkezelő létesítmény Biztonsági Jelentéshez számítások készítése - 2003

·        Részvétel a kiégett üzemanyag tartós tárolás biztonságát vizsgáló koordinációs csoport (SPAR) munkájában a csoport elnökeként: SPAR-II: 2004 – 2009, SPAR-III: 2010 – 2015, SPAR-IV: 2016 – 2021 (folyamatban)

·        Számítások készítése a Kozloduy Atomerőműben létesülő égető Előzetes Biztonsági Jelentéséhez - 2007

·        Részvétel a felszíni radioaktív hulladéktárolók biztonságnövelő tevékenységével kapcsolatos Koordinált Kutatási Tanács működésében – 2008 – 2011

·        Kiégett üzemanyag tárolás nemzeti programok, illetve konkrét tároló rendszerek Biztonsági Jelentésének felülvizsgálata (Belarusz, Lengyelország, Litvánia, Románia, Örményország, Ukrajna) – 2004 – 2008

·        Megvalósíthatósági tanulmány és előzetes biztonsági értékelés készítése a Moldáv Radioaktív Hulladék Tároló Létesítmény biztonságnövelése és rekultivációja kapcsán - 2015.

·        Részvétel a leszereléssel kapcsolatos kérdéseket koordináló Műszaki Tanács munkájában.

·        A "Műszaki információk megőrzése hosszú idejű leszerelési tevékenységek során" monográfia összeállítása. - 2009

·        Előadások különböző NAÜ tanfolyamokon

·        Különböző NAÜ szakmai kiadványok összeállítása, felülvizsgálata

·        A COBRA SFS kód adaptálása WWER üzemanyagra

Országos Atomenergia Hivatal

·        Ajánlások az Engedélyezési eljárások követelményrendszerének teljesítéséhez kutató és oktató reaktorokra, valamint a KKÁT-ra

·        A kiégett üzemanyagok átmeneti tárolójával kapcsolatos Nukleáris Biztonsági Szabályzat (6. kötet) összeállítása

·        Az NBSZ 6. kötethez kapcsolódó irányelv tervezetének elkészítése

·        A VBJ hatósági felülvizsgálatához hatósági háttéranyag készítése

·        A radioaktív hulladékkezelés egyes specifikus kérdéseinek ismertetése

·        Kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésére vonatkozó hazai szabályozás értékelése

·        Kiégett fűtőelem átmeneti tárolókra vonatkozó időszakos biztonsági felülvizsgálattal szemben támasztott követelmények meghatározása

·        A Kiégett fűtőelem átmeneti tárolás biztonsági követelményeinek meghatározása

·        Engedélyezési eljárások követelményrendszere kiégett üzemanyag-tárolókban, valamint kutatóreaktorokban

·        Kutatóreaktorokban használható üzemanyag tervezése és alkalmazásának hatósági követelményei

·       Útmutató. Kiégett fűtőelemek konténeres tárolásának követelményei

·       Kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésére vonatkozó hazai szabályozás értékelése

·       A PAE II. blokk 1. akna kiégett üzemanyag eltávolítás végrehajtás engedélyezés (VED) előzetes anyagainak értékelése

·       A biztonsági elemzések felülvizsgálatának és értékelésének hatósági követelményei

·       Útmutató. Engedélyezési eljárások követelményrendszere kiégett üzemanyag-tárolókban, valamint kutatóreaktorokban

·       A PAE II. blokk 1. akna kiégett üzemanyag eltávolítás végrehajtási utasítások felülvizsgálata

·        A Paksi Atomerőmű 2. blokkján történt üzemzavar következtében megsérült fűtőelemek elhelyezésére szolgáló tokokkal kapcsolatos műszaki észrevételek

·        Javaslat az NBSZ 3. és 4. kötetének kiegészítésére, ill. a kiégett üzemanyag kezelés eszközeivel foglalkozó Irányelv összeállítása

·       Radioaktívhulladék-tárolók tervezési követelményeinek összeállítása – 2015 - 2016

·       Radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó szabályozás korszerűsítése – 2017 – 2018

·       Kiégett üzemanyag átmeneti tárolására vonatkozó nemzetközi tapasztalatok áttekintése – 2018

·       Hatósági ellenőrzési rendszer korszerűsítése a hulladékcsomagok megfelelőségének ellenőrzésére és értékelésére– 2018

·       Részvétel az OAH Tudományos Tanács munkájában – 2014 - 2021

Paksi Atomerőmű Rt.

·        Új nukleáris üzemanyag alkalmazásának feltételei a Paksi Atomerőműben - 1999

·        Csoportállandók az új típusú kazettákra - 1999

·        A zónaanalízis programok fejlesztése - 1999

·        Bórsav-koncentráció meghatározása az üzemzavari lehűtési folyamatok hosszúidejű szakaszában - 1999

·        A zónaanalízis programok fejlesztése - 1999

·        Nem ASTM szerinti üzemanyag alkalmazása – 2000

·        Hatáskeresztmetszet könyvtárak aktualizálása Helios 1.6 programmal – 2000

·        Pálca lineáris teljesítmény, illetve szubcsatorna kilépő hőmérséklet mérnöki tényezők előállítása az orosz profilírozott üzemanyagra - 2000

·        Izoterm kalibrációt végrehajtó eljárás - 2000

·        Egységesített hatáskeresztmetszet könyvtárak a kampányhossz számítások pontosítására - 2000

·        A kiégett üzemanyag forráserősségének meghatározása - 2001

·        C-30 szubkritikussági elemzés - 2001

·        Az átlagos kazetta kilépő hőmérséklet meghatározása a termopárok jeléből - 2008

·        Hatáskeresztmetszet adatok pontosítása és számítási opciók fejlesztése a C-porca-7.0 program számára - 2009

·       Kinetikai modell fejlesztésének vizsgálata és előkészítése a C-PORCA programban - 2009

·        Független szakvélemény készítése a 4. blokki tömörtelen kazetta MÜSZ előírás szerinti hermetikus köpenybe helyezésének ideiglenes felfüggesztéséhez- 2009

·        Független szakvélemény készítése a C30-as konténer üzemeltetési engedélyének kiterjesztése a Gd2n típusú üzemanyagra- 2009

·        Nodális modell pontosságának javítása- 2009

·        A C-PORCA program fejlesztése: kiégés- és izotópkönyvtárak- 2010

·        A transzurán koncentrációk és a kiégés követése- 2010

·        Független szakvélemény a MÜSZ 5.5.2.1 fejezetének módosításához – szivárgó kazetták elhelyezése a pihentető medencében- 2010

·        Következő generációs kazetták kétcsoport könyvtára- 2011

·        Biztonsági analízis készítése az üzemanyagot tartalmazó tokok kiszállítási engedélyének magyarországi jóváhagyása céljából- 2011-2012

·        Következő generációs kazetták kétcsoport könyvtárainak beillesztése a C-PORCA modellekbe- 2011

·        Biztonsági analízis készítése az üzemanyagot tartalmazó tokok kiszállítási engedélyének magyarországi jóváhagyása céljából- 2011

·        A PAE Leszerelési terv független szakértői felülvizsgálata- 2011

·        Töltettervezési apparátus fejlesztése és karbantartása- 2012

·        Független szakvélemény készítése üzemanyag kiszállításával kapcsolatos beadványhoz- 2013

·        4,7% dúsítású üzemanyag kazetták alkalmazása az MVM PA Zrt. blokkjain. Független szakvélemény készítése- 2013

·        Üzemanyag szállítással kapcsolatos beadványhoz készült független szakvélemény értékelés módosítása, aktualizálása- 2014

·        12 db 4,7 % dúsítású üzemanyag kazetta alkalmazása az MVM PA Zrt. 3. blokk 30. Kampányában. Független szakértői vélemény az ÜMMD dokumentációhoz- 2014

·        A töltettervezési számításokhoz használt reaktorfizikai programok üzemképességének biztosítása.- 2015

·        A töltettervezési számításokhoz használt reaktorfizikai programok üzemképességének biztosítása.- 2016

·        A VVER-440 reaktorok szubkritikus zónaállapotainak vizsgálata- 2017

·        A töltettervezési számításokhoz használt reaktorfizikai programok üzemképességének biztosítása.- 2017

·        Inhermetikus kiégett kazetták kiszállítása” tárgyú MVM PA Zrt. értékelés szakmai véleményezése- 2018

·        A töltettervezési számításokhoz használt reaktorfizikai programok üzemképességének biztosítása.- 2018 – 2021 (folyamatban)

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság (RHK Kht.)

·        A radioaktív hulladék-elhelyezéshez kapcsolódó jogszabályi háttér áttekintése - 2002

·        A püspökszilágyi RHFT biztonsági elemzésének elkészítése- 2002 - 2003

·        A püspökszilágyi RHFT biztonság növelő intézkedéseit megalapozó tanulmányok elkészítése- 2002-2003

·        Szakértői tevékenység, részvétel a radioaktív hulladékok kezelésével és elhelyezésével foglalkozó külföldi szervezetek működésére vonatkozó összeállítás kidolgozásában- 2003

·        Tanulmányterv készítése a nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok, valamint a kiégett fűtőelemek kezelési stratégiájának kiválasztási módjáról- 2003

·        A magyarországi nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok, valamint kiégett üzemanyag kazetták végleges elhelyezését biztosító mélygeológiai hulladéktároló koncepcióterve és költségbecslése- 2003

·        Az Euratom Szerződés 37. cikkely szakértő csoportjában a RHK Kft képviselete - 2008 - 2014

·        Részvétel a hazai radioaktív hulladékok nemzeti programjának kidolgozásában – 2013 - 2014

Serco Assurance, UK

·        Megvalósíthatósági tanulmány az RHFT tárolóiban elhelyezett hosszú felezési idejű radionuklidok visszanyerhetőségére és a már elhelyezett hulladékok egy részének kondicionálhatóságára (az azonos nevű HU0111-02 PHARE szerződés alvállalkozójaként) – 2003 – 2004

SOM SYSTEM Kft.

·       Közreműködés a „Telephely vizsgálatok integrált értékelése és a telephely engedélyezési dokumentáció elkészítése” tárgyú feladat teljesítésében – 2015

·       Közreműködés koncepció tanulmány készítésében a kiégett üzemanyag hosszú távú tárolására a létesítési engedélyhez – 2017 – 2018  

·       Az orosz Fővállalkozó által készített műszaki terv szintű kiégett üzemanyag átmeneti tárolójára vonatkozó követelményrendszer összeállítása – 2017 – 2018  

·       Közreműködés nukleáris létesítményre vonatkozó jogszabály követelmények teljesítését igazoló közérthető összefoglaló dokumentum készítésében –2018  

TERVENERGO Kft.

·       Független szakértés a Paksi Atomerőműben a csőbélelési technológia tervdokumentációhoz    2017

TFK Kft.

·       Sugárvédelmi tervek készítése a PAE nagyaktivitású hulladékot tartalmazó kapszulák szállító konténerére   2003 – 2008

Trampus és Társa Kft.

·       Közreműködés a VBJ aktualizálásával kapcsolatos feladatok ellátásában   2014

·       Közreműködés a PAE VBJ 2015. évi aktualizálásában   2015

·       Közreműködés a PAE VBJ rendszerleíró fejezetek strukturális átdolgozásának ellenőrzésében   2016

Transelektro Rt.

·    A paksi atomerőmű kiégett fűtőelem kazetták átmeneti tárolója III. ütemre egy konténer elvén működő száraz tároló rendszerszintű engedélyeztetése 2000 - 2001

·        A Püspökszilágyi RHFT meglévő üzemi épületének javítása-átalakítása – 2002 - 2003

·        A Paksi Atomerőmű 2. blokk 1. sz. szerelő aknában telepített víz tisztítására szolgáló NURES berendezés engedélyeztetésével kapcsolatos feladatok ellátása – 2004

Vegyépszer Építő és Szerelő Rt.

        ·        Kiegészítő mérnöki munkák a Püspökszilágyi RHFT meglévő üzemi épóletének javítása-átalakítása során

Leírás: E:\___Munkak\__TS\TS_honlap\Weblap\public_html\kepek\large_anim_british_flag.gif

 

Leírás: MUNKATÁRSAK        Leírás: REFERENCIÁK        Leírás: KAPCSOLAT        Leírás: TEVÉKENYSÉGÜNK